Центрифуга түтүкчөсү

  • Centrifuge Tubes

    Centrifuge Tubes

    Центрифуга түтүктөрү молекулярдык биологияда, клиникалык химияда жана биохимиялык изилдөөлөрдө кеңири колдонулган тунук полимердик материал болгон полипропиленден (PP) жасалган.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Micro Centrifuge Tubes

    Micro Centrifuge Tubes / microcentrifuge түтүкчөсү полипропиленден (PP), тунук полимердик материалдан жасалган, ал молекулярдык биологияда, клиникалык химияда жана биохимия илиминде кеңири колдонулат.